#

"nga ukaraina" - Sững sờ khi đọc profile có 102 của tổng thống Ukraine: Từng là danh hài số 1, bị dự đoán là thảm họa