#

"narzo 50a prime" - Realme Narzo 50A Prime ra mắt, phần cứng 'thổi bay' Nokia C30, giá hủy diệt phân khúc giá rẻ