"nam em" - Netizen xôn xao khi biết tin Nam Em đang phải chữa bệnh