#

"nam diễn viên mạnh trường" - Đang đóng cặp với DV trẻ , Mạnh Trường có động thái đặc biệt với vợ, chuẩn 'chồng quốc dân'