#

"năm 2020 nhiều mất mát" - Nhận quá nhiều tin dữ của đồng nghiệp trong một ngày, Ốc Thanh Vân nghẹn ngào nhớ đến Mai Phương