#

"mv mới của đàm vĩnh hưng" - Liên tục bị nhiều người ‘kiếm chuyện’, Đàm Vĩnh Hưng chính thức lên tiếng nói 1 câu tỏ rõ thái độ