#

"motorola g42" - Motorola ra mắt Moto G62 5G và G42 có thiết kế khá giống Samsung Galaxy Note 20