#

"moto x40" - Moto Edge 40 Pro lộ diện thiết kế chính thức, giá khởi điểm từ 21,5 triệu đồng