#

"món huế" - Các Bài viết về món huế

Nghi ông chủ Món Huế lập nhà hàng mới, chủ nợ đến treo băng rôn đòi nợ

Nghi ông chủ Món Huế lập nhà hàng mới, chủ nợ đến treo băng rôn đòi nợ

(Techz.vn) Nghi ngờ ông chủ nhà hàng Món Huế rót vốn khủng vào thành lập nhà hàng mới, hàng loạt chủ nợ đến cửa hàng mới treo băng rôn, đòi tiền.