#

"mon 2k" - Mon 2K bênh vực Ngọc Trinh, chửi Nathan Lee là bê-đê ăn vạ, còn tuyên chiến với cả Lý Nhã Kỳ