#

"model S" - Tại sao ô tô truyền thống thường 'hít khói' ô tô điện về khả năng tăng tốc?