#

"mobifone." - Thông báo mới nhất về việc chuyển SIM 11 số thành 10 số