#

"miu lê giảm cân" - Giảm cân đến tràn dịch dạ dày, Miu Lê tiếp tục bị miệt thị ngoại hình chỉ vì lộ khuyết điểm cơ thể