#

"miss world việt nam 2022" - Thái độ của Minh Hằng và Lệ Quyên khi Hồ Ngọc Hà trình diễn