#

"messenger." - Các Bài viết về messenger.

Facebook Messenger cho xóa tin nhắn đã gửi

Facebook Messenger cho xóa tin nhắn đã gửi

(Techz.vn) Người dùng sẽ có 10 phút sau khi ấn nút gửi để "suy nghĩ lại" - tính năng tương tự ứng dụng Telegram.