#

"Meizu" - Điện thoại không cổng kết nối: Chiêu trò nhất thời hay tương lai của công nghiệp di động