#

"mê tín dị đoan" - Dàn sao Việt có nguy cơ bị phạt nếu quảng cáo tâm linh sai sự thật