#

"mẹ ruột đàm thu trang" - Cường Đô la hé lộ mối quan hệ thực sự với mẹ ruột Đàm Thu Trang, khác hẳn so với Hồ Ngọc Hà