#

"mc nguyên khang" - Trò cưng tiết lộ 'góc khuất' về Đàm Vĩnh Hưng, chỉ 1 câu chuyện nhỏ cho thấy rõ con người thật