#

"Mazda3." - Quảng Ninh: Đâm gãy trục Mercedes-Benz C200, Mazda3 "phơi bụng" giữa đường