#

"máy tính thiết kế đồ hoạ" - Theo đuổi thiết kế đồ họa, GenZ chọn laptop thế nào để 'đúng deadline'