"mặt trời ngủ đông" - Mặt trời đã bước vào trạng thái ‘ngủ đông’ và Trái đất sẽ bước vào Kỷ băng hà nhỏ kéo dài 3 năm?

Mặt trời đã bước vào trạng thái ‘ngủ đông’ và Trái đất sẽ bước vào Kỷ băng hà nhỏ kéo dài 3 năm?

6 tháng trước
Phát hiện đáng kinh ngạc này đã gây ra mối lo ngại và tranh cãi lớn trên khắp thế giới vì nó có thể có những ảnh hưởng sâu sắc đến xã hội loài người và hệ sinh thái.