#

"Manchester United" - MU bị nhà tài trợ lớn nhất cắt đứt hợp đồng, nguyên nhân xuất phát từ Ronaldo?