#

"Màn hình LCD" - Chi phí sản xuất màn hình AMOLED dự kiến sẽ nhiều hơn so với LCD