#

"màn hình gập" - Các pháp sư Trung hoa 'phù phép' để tạo ra chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên trên thế giới