#

"mai phương thúy gặp mẹ noo phước thịnh" - Vừa xác nhận quan hệ 'vợ chồng', Noo Phước Thịnh lại có hành động tình tứ bên Mai Phương Thúy