#

"macbook pro 13 inch" - MacBook Pro 13 inch 256GB M2 hoạt động chậm hơn so với M1 có bộ nhớ tương đương