#

"macbook m3" - Sau khi ra mắt chip M2, Apple tiếp tục bắt tay nghiên cứu chip M3 cho năm tới