#

"macbook m3" - Các Bài viết về macbook m3

Sau khi ra mắt chip M2, Apple tiếp tục bắt tay nghiên cứu chip M3 cho năm tới

Sau khi ra mắt chip M2, Apple tiếp tục bắt tay nghiên cứu chip M3 cho năm tới

(Techz.vn) Sau khi công bố chip M2 với Macbook Air và Macbook Pro trong tháng 6, Apple đã ngay lập tức khởi động quá trình phát triển chip M3 mới.