#

"lý nhã kỳ tin đồn" - Lý Nhã Kỳ gây ngỡ ngàng khi khoác tài sản 15 tỷ đồng lên người dự sự kiện