#

"lý hải" - Lý Hải lên tiếng nói rõ về tin đồn là chủ gara sửa xe dính 'phốt' làm ăn tắc trách