"lưu hương giang" - Xôn xao vụ việc một giảng viên thanh nhạc có hành vi xúc phạm, bạo hành nhạc sĩ Lưu Thiên Hương

Xôn xao vụ việc một giảng viên thanh nhạc có hành vi xúc phạm, bạo hành nhạc sĩ Lưu Thiên Hương

6 tháng trước
'Người đồng nghiệp đứng ra bảo vệ lẽ phải, dùng nghề để khẳng định học sinh không sai là tôi đã bị chị H có hành vi xúc phạm bạo hành', Lưu Thiên Hương nhấn mạnh.