#

"lương thế thành cặp bồ" - Thúy Diễm lên tiếng đính chính tin đồn khi Lương Thế Thành bị nghi ngoại tình, có người thứ 3