#

"lương nghiêm huy" - Hari Won gọi thẳng tên bạn thân Trấn Thành, ‘cảnh cáo’ sẽ tiếp tục ‘bóc phốt’ vì 1 lý do không ngờ?