#

"lương bằng quang" - Thái độ của Hà Hồ khi Lương Bằng Quang và Ngân 98 xin chụp ảnh cùng, ánh mắt Kim Lý nói lên tất cả