"lõi kép" - Samsung có thể giới thiệu tablet mới tại Anh

Samsung có thể giới thiệu tablet mới tại Anh

11 năm trước
Sản phẩm này được đồn là sử dụng vi xử lý lõi kép và chắc chắn không phải Galaxy Tab 2 10.1 bản nâng cấp dùng chip lõi tứ.