"loài cây quý hiếm" - Top loài cầy quý Việt Nam sở hữu: Có loài nghi đã biến mất vĩnh viễn, được cả thế giới cùng bảo vệ

Top loài cầy quý Việt Nam sở hữu: Có loài nghi đã biến mất vĩnh viễn, được cả thế giới cùng bảo vệ

9 tháng trước
Trên thế giới ghi nhận sự xuất hiện của 33 loài cầy, trong đó có gần một nửa cư trú ở Việt Nam. Đáng nói, nước ta còn có nhiều loài cầy quý hiếm, nằm trong Sách đỏ thế giới.