#

"lỗ hổng bảo mật" - Lỗ hổng trên Safari làm lộ thông tin tài khoản Google và lịch sử duyệt web của người dùng