#

"lệ quyên đấu giá" - Lệ Quyên tung clip thông báo sự kiện từ thiện quan trọng, CĐM nhiệt tình hưởng ứng