#

"lazada." - Nhận điện thoại của khách mua trên Shopee để bảo hành rồi biến mất