#

"lazada." - Các Bài viết về lazada.

Nhận điện thoại của khách mua trên Shopee để bảo hành rồi biến mất

Nhận điện thoại của khách mua trên Shopee để bảo hành rồi biến mất

(Techz.vn) Một khách hàng tại TP.HCM sau khi mua smartphone trên Shopee không sử dụng được phải gửi lại người bán để bảo hành. Tuy nhiên quá hạn cam kết, người bán cắt luôn mọi liên lạc.