#

"làn da thật hồ ngọc hà" - Tin trưa 13/6: KDL Đại Nam gặp biến căng giữa lúc bà Hằng bị bắt; Thông tin liên quan đến NS Hữu Tín