"làm lại căn cước" - Sang năm 2024 có 3 năm sinh bắt buộc phải đổi CCCD, nếu không chuẩn bị sẵn tiền đóng phạt