#

"LaFerrari." - Độ LaFerrari xấu, tiền đạo số 1 Arsenal bị ném đá tơi tả