#

"kymco like 150 s" - Honda SH 150i 'run rẩy' trước đối thủ mới ra mắt, sắp về đại lý với giá 84 triệu đồng