"kim cang hộ pháp" - Thân thế đáng ngờ của ‘Hộ pháp Kim Cang’ đi theo ‘thầy Thích Minh Tuệ’, lật tẩy mục đích thật sự

Thân thế đáng ngờ của ‘Hộ pháp Kim Cang’ đi theo ‘thầy Thích Minh Tuệ’, lật tẩy mục đích thật sự

2 tháng trước
Một người đàn ông với ngoại hình được cho là giống Hộ pháp Kim Cang đang đi theo “sư Thích Minh Tuệ”. Thân thế của ông ta như thế nào?