"kích cỡ ngực lớn" - Tại sao kích cỡ ngực của phụ nữ lại khác nhau? Yếu tố nào ảnh hưởng nhất?

Tại sao kích cỡ ngực của phụ nữ lại khác nhau? Yếu tố nào ảnh hưởng nhất?

2 tháng trước
Mặc dù ngực của phụ nữ đều bắt đầu phát triển ở tuổi dậy thì nhưng tốc độ phát triển là khác nhau và những thay đổi ngày càng rõ ràng Một số phụ nữ bắt đầu phát triển ở tuổi dậy thì và đã đạt đến cúp B, còn một số phụ nữ lại không cảm thấy sự phát triển này có sự ‘rõ rệt’.