#

"kia morning cũ" - Các Bài viết về kia morning cũ

Kia Morning cũ giá chỉ 110 triệu đồng: Trang bị 'ngon', giá bán rẻ ngang Honda SH

Kia Morning cũ giá chỉ 110 triệu đồng: Trang bị 'ngon', giá bán rẻ ngang Honda SH

(Techz.vn) Phiên bản Kia Morning cũ có giá chỉ hơn 100 triệu đồng, ngang ngửa giá của mẫu xe Honda SH 150 bản 2019.