#

"kia morning 2021" - 'Giật nảy mình' với chiếc Kia Morning rao bán giá 121 triệu, rẻ ngang 'vua xe ga' Honda SH 150i mới