#

"kí tự làm iphone sập nguồn" - Chuỗi ký tự ‘chết chóc' khiến iPhone sập nguồn