#

"khoai lang thang" - Thùy Tiên phản hồi bài viết của Khoai Lang Thang về việc mặc cổ phục, cách ứng xử được CĐM khen ngợi