#

"khắc nguyện" - Vén màn mối quan hệ của Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy và Khắc Nguyện, cựu MC có động thái kỳ lạ